logo OPVK

logo OPVK

Stručný obsah projektu "ICT nás baví"

Hlavním cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 50 základních a středních škol při
integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Podpořené školy projevily zájem o účast v projektu
a o vzdělávání a aktivity v něm realizované.
Projekt bude realizován na území MS kraje, Zlínského kraje a kraje Vysočina, SČ a JČ kraje.
Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace 9 klíčových aktivit:
1. Vzdělávání k VŘ a vznik center ICT podpory, 2. Vstupní benchmark, 3. Podpora vedení škol v procesu zavádění ICT koučováním, 4. Podpora pedagogů při integraci ICT prostřednictvím mentoringu, 5. Metodik ICT ve škole, 6. Vzdělávání Co už máme, 7. Vzdělávání Co chceme, 8. Vzdělávání Oborové didaktiky a 9. Evaluace.
Projekt nabízí ucelený komplexní systém podpory a vzdělávání od vedení škol po pedagogické pracovníky s nastavením činností tak, aby byly funkční i po skončení realizace projektu.

neděle 25. ledna 2015

Kurz "Autorský zákon a otázky legislativního zázemí, základy typografie"

Druhý kurz projektu se konal v počítačové učebně naší školy 2. ledna 2015. Také tento kurz je součástí vzdělávací aktivity projektu K06.
Formou výkladu, workshopu i velkého množství otázek a odpovědí, se účastníci kurzu proškolili v otázkách autorského zákona, citacích a v možnostech využívání autorských děl ve výuce. V dalším bloku si pak přítomní procvičili základy formátování textových dokumentů.
Také v tomto kurzu se účastníci kladně vyjadřovali k pohodové pracovní atmosféře.Kurz "Práce s interaktivní tabulí"

První kurz projektu "ICT nás baví"se konal 17. prosince 2014. Byl součástí vzdělávací aktivity projektu označenou K06 - Co už máme.
Kurz, vedený formou workshopu, byl zaměřený na práci s interaktivní tabulí, s důrazem na hlasovací systém Smart Response. V evaluaci účastníci kladně hodnotili zejména pohodovou pracovní atmosféru a vstřícnost lektora.neděle 18. ledna 2015

Vstupní hodnocení

Jako jednu z prvních aktivit projektu ICT nás baví jsme na portálu rvp.cz vytvořili vstupní hodnocení naší školy. Pomocí nastavených indikátorů jsme zmapovali současný stav využívání školní výpočetní techniky a nastavili si "plánovaný posun" v rámci projektu.
Na konci projektu bude opět provedeno hodnocení, ze kterého by mělo být patrné, zda došlo k plánovanému zlepšení jednotlivých ukazatelů.

Součástí hodnocení jsou tyto zajímavé grafy:Další informace o projektu

Název projektu:                                                        ICT nás baví
Číslo projektu:                                                          CZ.1.07/1.3.00/51.0015.
Název operačního programu:                                  Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Datum zahájení realizace projektu:                         Září 2014
Datum ukončení realizace projektu:                        Červenec 2015
Příjemce projektu:                                                     Společnost pro kvalitu školy, o.s.
Partner projektu:                                                       53 partnerů s finanční účasti