logo OPVK

logo OPVK

Stručný obsah projektu "ICT nás baví"

Hlavním cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 50 základních a středních škol při
integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Podpořené školy projevily zájem o účast v projektu
a o vzdělávání a aktivity v něm realizované.
Projekt bude realizován na území MS kraje, Zlínského kraje a kraje Vysočina, SČ a JČ kraje.
Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace 9 klíčových aktivit:
1. Vzdělávání k VŘ a vznik center ICT podpory, 2. Vstupní benchmark, 3. Podpora vedení škol v procesu zavádění ICT koučováním, 4. Podpora pedagogů při integraci ICT prostřednictvím mentoringu, 5. Metodik ICT ve škole, 6. Vzdělávání Co už máme, 7. Vzdělávání Co chceme, 8. Vzdělávání Oborové didaktiky a 9. Evaluace.
Projekt nabízí ucelený komplexní systém podpory a vzdělávání od vedení škol po pedagogické pracovníky s nastavením činností tak, aby byly funkční i po skončení realizace projektu.

neděle 26. července 2015

Výstupní hodnocení projektu "ICT nás baví"

Na závěr projektu jsme vypracovali výstupní hodnocení, ve kterém jsme se snažili objektivně určit stupeň zlepšení v jednotlivých ukazatelích.
Po vyplnění evaluačního dotazníku na našem profilu rvp.cz, Škola 21, jsme získali grafy, ze kterých je zlepšení jasně patrné. Zajímavé je hlavně porovnání naší školy s ostatními školami stejného typu.
Zatímco na začátku projektu bylo několik ukazatelů, ve kterých jsme se pohybovali pouze na průměru, nebo dokonce pod ním, nyní je tento stav pouze v jednom ukazateli (specifické vzdělávací potřeby) a i v něm došlo ke zlepšení. Ve všech ostatních parametrech nyní převyšujeme průměr zúčastněných škol, v některých oblastech dokonce velmi výrazně (projekty, technická podpora, vybavení, porozumění) a to i přesto, že průměr ostatních škol od začátku projektu také výrazně stoupl.
Nutno podotknout, že ke zlepšení výsledků přispěl nejen projekt "ICT nás baví" a s ním pořízená nová technika, ale i další okolnosti, jako je čím dál tím častější používání výpočetní techniky v hodinách, projektech a v přípravě. Zcela jistě je to také důsledek módní vlny tabletů a smartphonů, ale proč ne. Moderní škola a učitelé by měli tuto techniku nejen akceptovat, ale hlavně umět využít k tomu hlavnímu, k výuce.

Porovnání naší školy - začátek projektu:Porovnání naší školy - konec projektu:


sobota 18. července 2015

Kurzy části KA08

Posledním vzdělávacím blokem projektu byly kurzy části KA08 - oborové didaktiky.
V této části jsme absolvovali čtyři kurzy zaměřené na praktické využití konkrétních řešení ve výuce.
Důraz byl kladen na online služby, využití dostupných výukových materiálů a sdílení našich vlastních dat ve školní síti i mimo ni.
neděle 26. dubna 2015

Kurzy části KA07

V únoru a březnu jsme absolvovali dvě další vzdělávací aktivity, tentokrát v části KA07, s podnázvem "Co chceme".
V druhém kurzu jsme již měli k dispozici novou techniku a sice populární zařízení typu 2 v 1.
Jedná se o tablety s klávesnicí a pevným diskem HP Pavilion. Kurz byl proto hlavně zaměřen na smysluplné využití těchto zařízení, například na cloudová úložiště Onedrive, nebo na spolupráci přes aplikaci OneNote.


sobota 14. února 2015

Kurz Excel II

Třetí kurz vzdělávací aktivity K06 se konal 29. ledna v naší počítačové učebně.
Byl zaměřen na základní i pokročilé funkce kancelářského balíku MS Office 2013, zejména pak na programy Excel a Word.
Účastníci kurzu oceňovali hlavně pružné přizpůsobení náplně kurzu svým znalostem a potřebám.
Pohodová pracovní atmosféra, včetně zajištěného občerstvení, se již stala na těchto kurzech standardem.neděle 25. ledna 2015

Kurz "Autorský zákon a otázky legislativního zázemí, základy typografie"

Druhý kurz projektu se konal v počítačové učebně naší školy 2. ledna 2015. Také tento kurz je součástí vzdělávací aktivity projektu K06.
Formou výkladu, workshopu i velkého množství otázek a odpovědí, se účastníci kurzu proškolili v otázkách autorského zákona, citacích a v možnostech využívání autorských děl ve výuce. V dalším bloku si pak přítomní procvičili základy formátování textových dokumentů.
Také v tomto kurzu se účastníci kladně vyjadřovali k pohodové pracovní atmosféře.Kurz "Práce s interaktivní tabulí"

První kurz projektu "ICT nás baví"se konal 17. prosince 2014. Byl součástí vzdělávací aktivity projektu označenou K06 - Co už máme.
Kurz, vedený formou workshopu, byl zaměřený na práci s interaktivní tabulí, s důrazem na hlasovací systém Smart Response. V evaluaci účastníci kladně hodnotili zejména pohodovou pracovní atmosféru a vstřícnost lektora.neděle 18. ledna 2015

Vstupní hodnocení

Jako jednu z prvních aktivit projektu ICT nás baví jsme na portálu rvp.cz vytvořili vstupní hodnocení naší školy. Pomocí nastavených indikátorů jsme zmapovali současný stav využívání školní výpočetní techniky a nastavili si "plánovaný posun" v rámci projektu.
Na konci projektu bude opět provedeno hodnocení, ze kterého by mělo být patrné, zda došlo k plánovanému zlepšení jednotlivých ukazatelů.

Součástí hodnocení jsou tyto zajímavé grafy: